BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN PRODID:-//SabreDAV//SabreDAV//EN X-WR-CALNAME:PISS - inhouse (sdbs) X-APPLE-CALENDAR-COLOR:#e7e774 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CREATED:20180411T174229 DTSTAMP:20180411T174229 LAST-MODIFIED:20180411T174229 UID:AEV42ZBGRN7KLQ6YALW4E SUMMARY:Sweeps04 w/ Allochiria (GRE)\, Voluptas @ Klinika CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:https://www.facebook.com/events/140107480145042/ STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180511 DTEND;VALUE=DATE:20180512 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED:20180314T124050 DTSTAMP:20180314T124050 LAST-MODIFIED:20180314T124050 UID:4X8AS5UUKTNBN8900HMSOR SUMMARY:DPD+EF [punctum bday] LOCATION:Theremin CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:https://www.facebook.com/events/1512701035703324/\n\n@The secon d day of the unofficial Punctum - Krasovka third birthday.\n6.4. Radio Pun ctum presents Harmonious Thelonious live (DE)\n\nLine-up:\nT'ien Lai (PL)\ nXenony (PL)\nDead Pigeon Dub + Escher Fucker\nCitty\nAitcher Clark\nSsnur ssla\nSun Drugs\n\nVisuals:\nNi co\nTaona\n\n///////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////\n\nT'ien Lai (PL)\nExperimental quartet T'ien Lai combines dr one with spiraling psychedelia and live percussion to create heavily disto rted\, ritualistic dance music. The project borrows from Le Corbusier's br utalist architecture and the materialist side of magic realism and is desc ribed as "magic brutalism“.\nThe quartet is comprised of musicians from Innercity Ensemble\, Hati\, Stara Rzeka\, Alameda Organisation. T’ien La i are known for their extraordinary live shows (at festivals such as CTM\, Unsound or Mutek among others) in which they combine radio sets\, sampler s\, sythesizers\, effects and vocals with congas\, gongs\, bells\, horns a nd cymbals.\n\nhttps://tienlai.bandcamp.com/\nhttps://www.youtube.com/watc h?v=iwiw_GmLsyE\n\nXenony (PL)\nElectronic trio conducted by Piotr Bukowsk i (Hokei\, Duży Jack\, Tutaj) exploring the pioneer and imaginative field s of electronics of the early 80s and 90s.\nimaginative fields of electron ics of the early 80s and 90s. This will be the band’s promo tour for the ir upcoming record out on Instant Classic.\n\nhttps://xenony.bandcamp.com/ \nhttps://www.youtube.com/watch?v=hf1vJChSLrs\n\nT'ien Lai / Xenony Europe tour is implemented as part of the "Polish Culture Around the World" prog ramme of the Adam Mickiewicz Institute.\n\nDead Pigeon Dub + Escher Fucker \n(non)legendary hard-classifiable ensemble will connect their relentless dub force with analogue VJs Escher Fucker.\n\nhttp://escherfucker.eu/\nhtt ps://www.youtube.com/watch?v=-shwKXRH9BA\n\nCitty\nLive modular techno pro ject founded by Martin Vodicka. The project created to explore the sound p ossibilities of our times\, to examine the effect of sound hypnosis on liv ing subjects\, to create impressions of non-existent worlds by using unhea rd atmospheres and modulation of noise. The variety of sounds Citty compos es goes from dark ambient atmospheres and drones to hypnotic techno includ ing not straight rhythms and patterns combined with distortions.\n\nhttps: //soundcloud.com/morbosrecords/sets/citty-relevant-thoughts-mrb016\n\nAitc her Clark\nSound designer\, producer\, composer and lover of any good musi c in multiple genres. He spent his teenage years exploring techno and IDM by joining rave parties\, collecting records and learning to play turntabl es. The DJing hobby naturally grew into a inner calling for his own music production. He collects inspiration from anything that strikes his ears ev ery day and his creations carry traces of field recordings of various envi ronments. Mind bursting with ideas\, he devotes a lot of time to crafting his own sounds\, until they truly reflect the shapes contained in his imag ination\, tones of his moods and intensity of mental states. His music fea tures a balanced mixture of fragile sensitivity and brutal powers of muted physicality\, a melancholic stream of delicate harmonies\, intelligent be ats\, with tension gradually escalating up to the edge of opening to the u nknown.\n\nhttps://soundcloud.com/aitcher-clark\n\nSun Drugs\nFrom neuroti c percussion electro through dirty polyrhythmic techno to splintered house with dubby grooves - that's the DJ side of Matěj Kotouček (aka Sky To S peak)\, one of core members of AVA kolektiv.\n\nhttps://www.mixcloud.com/s kytospeak/uploads/\n\nSsnurssla\nShaman of the AVA tribe. His DJ sets fuse tribal energy\, polyrhythmic patterns and loopy motorics melting into a d eep\, immersive and hypnotic dance experience. No matter if his wildly per formative dj sets experiment with spacey techno\, outsider house\, futuris tic bass music or even broken juke and gqom.\n\nhttps://soundcloud.com/ssn urssla\n\n\nentry: 200\,- STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180407 DTEND;VALUE=DATE:20180408 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED:20180402T143154 DTSTAMP:20180402T143154 LAST-MODIFIED:20180402T143154 UID:73I9ZXSSBREEDAE7AZAJP5 SUMMARY:not-yet-known DTSTART;VALUE=DATE:20181027 DTEND;VALUE=DATE:20181028 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED:20180420T141730 DTSTAMP:20180420T141730 LAST-MODIFIED:20180420T141730 UID:WH4YN5P6C4OL0V0WH2AU5A SUMMARY:kunsaxan instant #3 LOCATION:https://kunsaxan.sdbs.cz CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:https://kunsaxan.sdbs.cz/stream STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180505 DTEND;VALUE=DATE:20180506 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED:20180609T224139 DTSTAMP:20180609T224139 LAST-MODIFIED:20180609T224139 UID:Q38Q4Z2PG4JR1WO3AK4B9 SUMMARY:Lebanon @ psych tent FLUFF LOCATION:FLUFF CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:https://facebook.com/events/2004867009765800 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180728 DTEND;VALUE=DATE:20180729 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED:20180513T114333 DTSTAMP:20180513T114333 LAST-MODIFIED:20180513T114333 UID:KOTJJ3AY5PKAP25BWVRA SUMMARY:DP @ Alternativa LOCATION:Meetfactory CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:https://www.facebook.com/events/434887100266240/ STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20181101 DTEND;VALUE=DATE:20181102 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED:20180513T114014 DTSTAMP:20180513T114014 LAST-MODIFIED:20180513T114014 UID:GZN863M5M7VWM8N9ZWYFQ SUMMARY:EF @ Neprůstřelná party: Benefice pro České centrum investigac e.cz LOCATION:Na Hollaru CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:https://www.facebook.com/events/169848597064809/\n\n🇬🇧 be llow\n\nJán Kuciak a Martina Kušnírová by v květnu měli svatbu. Dvě kulky jim to překazily.\n\nNeprůstřelná party je benefiční akce pro České centrum pro investigativní žurnalistiku\, vzpomínkou na zastř elený mladý pár i oslavou královské novinářské disciplíny.\nMezin árodní tým investigativních novinářů\, koordinovaný Pavlou Holcovo u\, Jánovou kolegyní a kamarádkou\, pokračuje v práci na společně z apočaté kauze. Elitní investigace ovšem něco stojí. Přijďte podpo řit tenhle naštvaný novinářský tým.\n\nProgram\n18:30 - 20:30\núvo dní slovo: Josef Šlerka / Nadační fond nezávislé žurnalistiky\ndisk use s týmem www.investigace.cz: Pavla Holcová\, Steffi Černá\, Eva Kub ániová\, Jan Indra\, Lukáš Nechvátal\n+ speciální host: Peter Bardy šéfredaktor serveru Aktuality.sk\nmoderuje Linda Bartošová (ČT)\n\n2 0:30 - 00:00\nKUSH COMA DJs\nVec & Tono S. live rap + Dj Skrupo\nSmack spe cial DJ set\n\nvideoprojekce: side-by specials by Ján Kuciak & Pavla Holc ová\nremix by Escherfucker (escherfucker.eu)\n\nvstupné: dobrovolné / d oporučené 100 Kč\n\njídlo: from Slovakia with love ♥\nSalt'n'Pepa Fo odtruck\nMaškrtnica.cz\n\nZa grafiku díky Daniel Šmíra\n____\nČeské centrum pro investigativní žurnalistiku vzniklo v roce 2013 a jako jedin á organizace v ČR je členem mezinárodní sítě Organized Crime and Co rruption Reporting Project. Věnují se vlastní práci na lokálních i m ezinárodních kauzách a školení investigativních novinářů po celé m světě. Můžete je podpořit také zasláním jakékoli částky nebo zřízením trvalého příkazu na transparentní účet:\n\n6688088/5500\ nIBAN: CZ5355000000000006688088\nSWIFT: RZBCCZPP\n\n“Získávání peně z je pro investigativní novináře nesmírně složité. Skupina lidí a společností\, od kterých nesmíme přijmout peníze\, neustále roste. Etika\, morálka a důvěra jsou to jediné\, co za finanční příspěve k můžeme nabídnout. Proto všem\, kteří se rozhodli nás podpořit\, děkujeme!”\nPavla Holcová\, ředitelka\n\n______________________\n🇬 🇧\nOn May 5\, Ján Kuciak and Martina Kušnírová should have gotten m arried. But two bullets intervened.\n\nThe Bulletproof Party is a fundrais ing event for The Czech Centre for Investigative Journalism\, as well as a commemorative event for the young murdered couple and a celebration of on e of the most important genres of journalism.\n\nAn international team of investigative journalists has been formed in order to finish Jan's stories . Pavla Holcova\, the founder of České centrum pro investigativní žurn alistiku\, is one of the members of this team as well. But an elite journa listic investigation costs money. Come and show your support for this angr y team of journalists.\n\nProgram\n18:30 - 20:30\na panel discussion with the team of reporters of investigace.cz: Pavla Holcová\, Steffi Černá\, Eva Kubániová\, Jan Indra\, Lukáš Nechvátal\n+ special guest: Peter Bardy\, chief editor of Aktuality.sk\n(Czech only)\n\n20:30 - 00:00\nVec & Tono S. live rap + Dj Skrupo\nSmack special DJ set\nKUSH COMA DJs\n\nvide oprojection: side-by specials by Ján Kuciak & Pavla Holcová\n\nENTRY: FR EE (any contributions are appreciated)\n\nfood: from Slovakia with love ♥\nSalt'n'Pepa Foodtruck\nMaškrtnica.cz\n\nWe would like to thank Danie l Šmíra for the event's graphic design.\n\nThe Czech Centre for Investig ative Journalism was founded in 2013 and it is the only Czech journalism o rganisation to be a member of the international network of investigative j ournalists Organized Crime and Corruption Reporting Project. A team of rep orters works on both local and international stories and provides training for journalists all over the world. You can also support the organisation by sending any donation to the organisation's transparent bank account.\n \nBank account no.: 6688088/5500\nIBAN: CZ5355000000000006688088\nSWIFT: R ZBCCZPP\n\n"Securing funding is an extremely difficult issue for investiga tive journalists to navigate. The group of people and companies that we ca nnot receive money from is growing by the day. Ethics\, morality\, transpa rency and trust are the only things we have to offer. That is why we would like to thank everybody who decides to support us\, we truly do appreciat e it."\nPavla Holcova\, founder STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Prague:20180522T180000 DTEND;TZID=Europe/Prague:20180522T230000 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED:20180327T220556 DTSTAMP:20180327T220556 LAST-MODIFIED:20180327T220556 UID:ZCN3V2ZO8JTRIL38QVYPD SUMMARY:minulost DTSTART;VALUE=DATE:20180323 DTEND;VALUE=DATE:20180324 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED:20180402T134056 DTSTAMP:20180402T134056 LAST-MODIFIED:20180402T134056 UID:K3311VDF5BEXFNC33HKNH SUMMARY:kun-a-lab live visuals @ Buket #3 @ Petrohradská Kolektiv CLASS:PUBLIC STATUS:CONFIRMED LOCATION:Petrohradská kolektiv DESCRIPTION:https://www.facebook.com/events/195407937856319/\n\nhttp://http ://kunsaxan.sdbs.cz/ DTSTART;VALUE=DATE:20180503 DTEND;VALUE=DATE:20180504 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED:20180612T194843 DTSTAMP:20180612T194843 LAST-MODIFIED:20180612T194843 UID:JSMRA2XLI1MA799IPXQS3I SUMMARY:DPD + EF @ Beyond Psychedelics DTSTART;VALUE=DATE:20180623 DTEND;VALUE=DATE:20180624 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED:20180513T114312 DTSTAMP:20180513T114312 LAST-MODIFIED:20180513T114312 UID:RPXTREI6P38RRVC5K0JGKR SUMMARY:Enter the Void w/ Guido Möbius /DE + Dead Pigeon Lounge /CZ LOCATION:(A)void CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:https://www.facebook.com/events/1874536089506188/ STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180624 DTEND;VALUE=DATE:20180625 END:VEVENT END:VCALENDAR