Events

\////////////

about // news

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////next/////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////phase//////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dead Pigeon Dub + Escher Fucker


http://escherfucker.eu/

Nedory Satori
https://soundcloud.com/pejsekodkocicky/jeste-jedno-cislo-nez-mi-vodjedes

Kun Saxan
meta-cringe-AV tape release/thing
http://kunsaxan.sdbs.cz/

Úvod do digitální bezpečnosti
přednáška / workshop